publicerad: 2021  
1trampa trampan trampor
tramp·an
substantiv
tram`pa
fotplatta som sätts i rörelse när den ut­sätts för tryck och var­ifrån kraften leds vidare till någon drivande an­ordning
SYN. pedal
cykelns trampor; orgelns trampor
belagt sedan 1654; till 2trampa!!
2trampa trampade trampat
verb
tram`pa
1 sätta ner foten mot (mark eller golv) som led i förflyttning; ibland med bi­betydelse av hänsyns­lös fram­fart eller dylikt
någon trampar () någon/något
någon trampar () någon
någon trampar () något
någon trampar (ner) någon/något
någon trampar (ner) någon
någon trampar (ner) något
trampa snett; trampa stadens gator; de stigar där han hade trampat som barn; soldaterna trampade fram över fälten
äv. ofta med partikelnner (tungt) sätta ner foten på något som ligger på ett under­lag; ibland med an­givande av skadlig följd
han råkade trampa på hennes fot; hon råkade trampa hunden på svansen; folk­massan trampade ner ett litet barn
äv. med tanke på tilljämnande effekt (av­siktlig el. oavsiktlig)
trampa snö; väl trampade stigar
äv. om att bereda något genom att sätta ner fötterna
trampa vin
äv. bildligt behandla hänsyns­löst och på ett förnedrande sätt
han trampade på det dyrbaraste hon ägde, hennes tro; han ville inte trampa på en redan besegrad mot­ståndare
trampa i klaveret se klaver
trampa någon på tårna se
trampa ur barn­skorna se barnsko
trampa vatten se vatten
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska trampa, av lågtyska trampen med samma betydelse; ev. besläktat med trappa
2 trycka foten mot någon rörlig del av maskin eller dylikt, var­ifrån kraft­överföring sker
någon trampar (något)
trampa hårdare på pedalen
ofta med av­seende på maskin med så­dan rörlig del trycka foten mot drivande del av
någon trampar (igång) något
trampa cykel; trampa sy­maskin; trampa orgeln; trampa igång maskinen
äv. i absolut an­vändning, sär­skilt cykla
någon trampar (någonstans)
barnen trampade iväg till skolan
belagt sedan 1512 (i ut­trycket trampa orgel; (Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm))
trampatrampande, trampning, 1tramp