publicerad: 2021  
tramsa tramsade tramsat
verb
tram`sa
var­dagligt upp­träda tramsigt med menings­löst prat el. annat beteende
JFR flamsa
tramsa (med någon) (om någon/något/att+verb/sats)
tramsa (med någon) (om någon)
tramsa (med någon) (om något)
tramsa (med någon) (om sats)
tramsa (med någon) (om att+verb)
försök att samla er nu och sluta tramsa!
belagt sedan 1923; sv. dial. tramsa 'prata utan samman­hang'; jfr ur­sprung till flamsa
tramsatramsande, trams