SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gunå´s interjektion gu·nåssom lätt in­ses ofta som förstärkande kommentar till ngt man tror el. förnekar vard.NollJFRcohyponymminsann våld föder våld och det kan gunås ske på många o­lika sättnågon nöjes­resa var detta gunås intesedan 1792; 1734 gudnåsförk. av Gud nåde oss; jfr gubevars, nåd 1