SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
guvernemen´t substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en guverne·ment·etförvaltnings­område särsk. i erövrat om­råde, t.ex. koloni; ofta äv. i fråga om förhållanden i det för­revolutionära Ryss­land histor.samh.JFRcohyponymlän 1cohyponymprovins 1 sedan 1631av fra. gouvernement med samma betydelse, till gouverner, se guvernant