SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gymna`sieekonom substantiv ~en ~er gymn·asie|­eko·nom·en(titel för) person som genom­gått gymnasiets ekonomiska linje el. (nu­mera) mot­svarande ut­bildning in­om det samhälls­vetenskapliga programmet ekon.yrk.JFRcohyponymcivilekonom sökande till praktik­platsen måste vara gymnasieekonomersedan 1965