SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gymna`sieinspektör substantiv ~en ~er gymn·asie|­in·spekt·ör·en(titel för) person med upp­gift att resa runt och besöka gymnasier och bedöma deras under­visning fram till 1982 histor.pedag.yrk.sedan 1966