publicerad: 2021  
tråkig tråkigt tråkiga
tråk·ig
adjektiv
trå`kig
som inte förmår väcka någon glädje eller något intresse på grund av en­formighet, lång­dragenhet eller dylikt; om person, före­mål el. abstrakt före­teelse
SYN. trist 1 MOTSATS rolig
tråkig (för någon) (att+verb)
en tråkig film; en tråkig gata nära industri­området; en politiker som an­ses torr och tråkig
äv. sorglig, beklaglig
JFR ledsam
tråkiga nyheter; den tråkiga historien med fusket; det har hänt något tråkigt – mor­mor har fått läggas in på sjuk­hus
äv. i artighets­fraser
det var hemskt tråkigt att du inte kunde komma
äv. som all­mänt negativt om­döme om person som beter sig på ett mindre önsk­värt sätt
barnen var tråkiga mot ny­komlingen; var inte tråkig nu utan följ med
belagt sedan 1781; till sv. dial. tråka, se ur­sprung till tråka