publicerad: 2021  
tusen
räkneord
tu´sen
grund­talet som är hundra gånger tio och där­för upp­fattas som ett mycket runt tal
tröjan kostade nästan tusen kronor; tre tusen åskådare på matchen
spec. i ett fast ut­tryck
en bild säger mer än tusen ord
ofta med mer ungefärlig inne­börd, för att ge in­tryck av stort an­tal
tusen tack!; vasen gick i tusen bitar; jag ber tusen gånger om ur­säkt; det är tusen detaljer som måste stämma
låta tusen blommor blomma se blomma
till tusen var­dagligtoerhörtspelarna är laddade till tusen in­för semi­finalen
tusen sinom tusen ett mycket stort an­taltusen sinom tusen träd blåste ner under stormen
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þusand, þusund; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till tusan
Tusen och en natt. Svenskt namn på en persisk sagosamling som på 800-talet över­sattes till arabiska i Bagdad