SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gäldenä´r substantiv ~en ~er gäld·en·är·enpart i ekonomisk överens­kommelse som står i skuld till den an­dra parten om person, före­tag etc. ekon.yrk.SYN.synonymdebitor JFRcohyponymborgenär huvudgäldenärmedgäldenärväxelgäldenärbo­laget försatte ett tio­tal gäldenärer i konkurssedan 1523jfr fornsv. giäldenär ’fordrings­ägare’