publicerad: 2021  
täthet tätheten
tät·het·en
substantiv
`thet
det att vara tät med av­seende på genom­släpplighet, frekvens m.m.
täthetskontroll; populationstäthet
hög täthet av boende i ett om­råde skapar under­lag för olika typer av funktioner i sam­hället, där­ibland kollektiv­trafik; hög täthet i bröstet inne­bär större risk för bröst­cancer
spec. äv. fysik densitet
is har mindre täthet än vatten och flyter där­för på vattnet
belagt sedan 1639