SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rna adverb, som komp. används hellre; som superl. används helst gär·na1med nöje och med under­förstått löfte om all­mänt positiv attityd komm.han svarar gärna på frågorom det behövs hjälper jag mer än gärna tilläv. i ut­tryck för (stark) önskan att göra ngtjag vill gärna se matchenäv. med bi­betydelse av vana e.d.med för­kärlek han målar gärna marintäv. för att ut­trycka positiv in­ställning till att ngn annan (ofta den till­talade) gör ngtdu får gärna bjuda hem några kompisardu kan gärna hälsa henne från migäv. med ton­vikt på vad som är önsk­värt el. för­delaktigt e.d. (ofta från den till­talades syn­punkt)JFRcohyponym1gott 1 bind gärna i­hop salladen med lite grädd­filman kan lika gärna vara utan hennes hjälpäv. försvagat (o­beroende av mänsklig attityd el. mänskligt handlande)ofta, lätt det blir gärna för mycket sprit på deras festerhjärtans gärnasehjärta 2 sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. giärna; gemens. germ. ord, besl. med begära, girig 2med an­språk på rimlighet vanligen i negerade ut­tryck som kommentar till på­stående NollJFRcohyponymrimligtviscohyponymknappast man kan inte gärna riva hela stads­delenman kan inte gärna kräva att hon ska behärska hela regel­verket efter bara ett par månadersedan 1528