publicerad: 2021  
underlag under­laget, plural under­lag, bestämd plural under­lagen
under|­lag·et
substantiv
un`derlag
skikt eller yta som något byggs på, stöder mot eller dylikt
JFR 2grund
underlagspapp; liggunderlag
underlag (för/till något)
underlag (för något)
underlag (till något)
bilen slirade på det hala under­laget
spec. sport
ett svårspelat under­lag; svenska tennisspelare trivs ofta bra på snabba under­lag
äv. bildligt om (fakta om) om­ständigheter som ut­gör utgångs­punkt för planering eller dylikt
beslutsunderlag; diskussionsunderlag; elevunderlag; faktaunderlag; kundunderlag
ett statistiskt under­lag; styrelsen hade inte till­räckligt under­lag för att kunna fatta beslut
belagt sedan 1567; efter tyska Unterlage med samma betydelse; till 2lag 2