publicerad: 2021  
undermålig under­måligt under­måliga
under|­mål·ig
adjektiv
un`dermålig
som inte på långt när håller den nöd­vändiga kvaliteten
en under­målig bo­stad i ett rivnings­kvarter
belagt sedan 1766; till mål i bet. 'mått'