publicerad: 2021  
underskrift under­skriften under­skrifter
under|­skrift·en
substantiv
un`derskrift
namn­teckning på dokument ofta med juridisk verkan, t.ex. att dokumentets äkthet styrks
under­skriften måste vara bevittnad; av­talet var i praktiken i hamn, allt som krävdes var presidenternas under­skrifter
belagt sedan 1561