publicerad: 2021  
understödja understödde understött, presens understöder el. understödjer
verb
un`derstödja
1 ut­föra åt­gärder till stöd för person(s verksamhet) el. verksamhet i all­mänhet
JFR främja
någon understöder någon/något
någon understöder någon
någon understöder något
an­fallarna under­stöddes på ett ut­märkt sätt av mitt­fältarna; de an­fallande mark­styrkorna under­stöddes av flyg
belagt sedan 1607
2 ge ekonomiskt under­stöd åt
någon understöder någon/något
någon understöder någon
någon understöder något
grannkommunerna hade lovat att under­stödja en ny musik­teater
belagt sedan 1585
understödjaunderstödjande, understöd