publicerad: 2021  
undersökning under­sökningen under­sökningar
under|­sök·ning·en
substantiv
un`dersökning
nog­grant studium av något (el. någon)
en nog­grann under­sökning; en grundlig under­sökning; en upp­följande under­sökning; en teknisk under­sökning; göra en under­sökning; genom­föra en under­sökning
undersökning (av någon/något/sats)
undersökning (av någon)
undersökning (av något)
undersökning (av sats)
ras­området gjordes till före­mål för en geologisk under­sökning
spec. medicin
läkarundersökning; synundersökning
en rätts­medicinsk under­sökning; en rätts­psykiatrisk under­sökning; han togs in på sjuk­hus för under­sökning
äv. om resultatet
en vetenskaplig under­sökning som visar ...
belagt sedan 1688