publicerad: 2021  
undfly und­flydde und­flytt, presens und­flyr
verb
un`dfly
fly undan för
någon undflyr någon/något
någon undflyr någon
någon undflyr något
han lyckades und­fly poliserna
äv. bildligt
försöka und­fly sitt straff
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska untflyia; efter lågtyska entvlen med samma betydelse
undflyundflyende