publicerad: 2021  
uppenbara uppenbarade uppenbarat
verb
upp`enbara
göra uppenbar
någon uppenbarar någon/något/sats
någon uppenbarar någon
någon uppenbarar något
någon uppenbarar sats
uppenbara en hemlighet
spec. i religiösa samman­hang
Gud har uppenbarats i Kristus
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska opinbara, uppenbara
uppenbarauppenbarande, uppenbarelse