publicerad: 2021  
upplag upp­laget, plural upp­lag, bestämd plural upp­lagen
upp|­lag·et
substantiv
upp`lag
plats där stor mängd av en (typ av) vara förvaras
ammunitionsupplag; skrotupplag; timmerupplag
ett upplag (av/med något)
ett upplag (av något)
ett upplag (med något)
åkern hade blivit upp­lag för gamla bil­vrak
belagt sedan 1741; till lägga upp 1