publicerad: 2021  
uppsegling upp­seglingen upp­seglingar
upp|­segl·ing·en
substantiv
upp`segling
provsegling för certifikat
vara under upp­segling närma sig allt merofta om kris eller dylikt: många med­lemmar är oroliga för att en djup schism är under upp­segling i organisationen
belagt sedan 1908