publicerad: 2021  
uppvärmning upp­värmningen upp­värmningar
upp|­värm·ning·en
substantiv
upp`värmning
1 det att göra varmare
uppvärmningsanordning; uppvärmningskostnad
miljö­anpassad upp­värmning av hus med hjälp av sol­celler
spec. äv. i sam­band med klimat­förändringar
den globala upp­värmningen på­verkar ock­så livet i havet
belagt sedan 1820
2 sär­skilda kropps­rörelser för att få muskler, blod­cirkulation och andning i lämpligt till­stånd för an­strängningar in­för idrotts­tävling eller dylikt
uppvärmningsövning
laget var på plan en timme före av­spark för upp­värmning
äv. bildligt
upp­värmning av rösten in­för konserten
belagt sedan 1930