SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
haja till´ verb hajade hajat haj·arrycka till av förskräckelse eller o­behaglig över­raskning psykol.han hajade till när han såg sitt sönder­slagna an­sikte i spegelnhaja tillsedan 1838till haj ’rädd’, trol. urspr. ut­rop av förskräckelse