publicerad: 2021  
utgjuta sig utgöt utgjutit, presens utgjuter
verb
u`tgjuta sig
ut­tala sig på ett inlevelse­fullt och kritiskt sätt om något
någon utgjuter sig om/över någon/något/sats
någon utgjuter sig om någon
någon utgjuter sig om något
någon utgjuter sig om sats
någon utgjuter sig över någon
någon utgjuter sig över något
någon utgjuter sig över sats
han ut­göt sig över all negativ publicitet som drabbat hans före­tag
belagt sedan 1635
utgjuta sigutgjutelse