publicerad: 2021  
utmärkning ut­märkningen ut­märkningar
ut|­märk·ning·en
substantiv
u`tmärkning
systematisk markering av grund, far­led eller dylikt med hjälp av sjö­märken
utmärkning (av något)
belagt sedan 1691