publicerad: 2021  
utomparlamentarisk utom­parlamentariskt utom­parlamentariska
ut·om|­parla·ment·ar·isk
adjektiv
u`tomparlamentarisk
som försöker på­verka opinionen genom att (utan­för beslutande församlingar) fästa upp­märksamheten på någon politisk fråga
utom­parlamentariska grupper; utom­parlamentariska aktioner, från demonstrationer till ockupationer av offentliga byggnader
belagt sedan 1918