publicerad: 2021  
utredning ut­redningen ut­redningar
ut|­red·ning·en
substantiv
u`tredning
grundlig, klar­läggande under­sökning särsk. på upp­drag av regering el. större organisation
utredningsarbete; utredningsman; internutredning; skatteutredning
en utredning (av/om någon/något/sats)
en utredning (av någon)
en utredning (av något)
en utredning (av sats)
en utredning (om någon)
en utredning (om något)
en utredning (om sats)
en offentlig ut­redning; en statlig ut­redning; haveri­kommissionens ut­redning; ut­redningens direktiv; stats­rådet hän­visade till på­gående ut­redning; frågan är under ut­redning
spec. i polisiära samman­hang
brottsutredning; mordutredning; polisutredning
den man som suttit an­hållen är nu av­förd från ut­redningen; han åtalades för försvårande av ut­redning
äv. ut­vidgat
faderskapsutredning; föräldraskapsutredning
en mindre ut­redning in­om före­taget
äv. om resultatet
Statens offentliga ut­redningar
äv. om mot­svarande personer
regeringen till­satte en ut­redning om den fram­tida kultur­politiken
belagt sedan 1725