publicerad: 2021  
utslagen utslaget utslagna
ut|­slag·en
adjektiv
u`tslagen
1 som bretts eller vecklats ut
ut­slaget hår; en ut­slagen blå­sippa
belagt sedan början av 1500-talet (Ett forn-svenskt legendarium); fornsvenska utslaghin, till utsla 'låta ut­breda sig (t.ex. om hår)'
2 fördelad ofta i statistiska samman­hang
3,5 miljarder ut­slaget på tre år
belagt sedan 1932
3 besegrad och där­med ute­sluten från vidare del­tagande i tävling eller dylikt
utslagen (av någon)
hon blev ut­slagen i semi­finalen
spec. i boxning ned­slagen och ut­räknad
han blev ut­slagen i tredje ronden
belagt sedan 1912
4 som skadats och där­för (för till­fället) inte fungerar
i vissa om­råden var el­nätet ut­slaget flera veckor efter stormen
äv. om person däckad av trötthet eller sjukdom
vissa dagar är hon helt ut­slagen av sin allergi
belagt sedan 1987
5 ute­sluten från det normala arbets­livet
utslagen (från något)
ut­slagen från arbets­marknaden
spec. som är socialt miss­anpassad och inte kan försörja sig själv och vanligen har missbruks­problem etc.
några ut­slagna satt på torget och drack öl
belagt sedan 1975