SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hals substantiv ~en ~ar hals·en1(främre delen av) kropps­del som förenar huvudet med bålen så­väl om yttre som inre partier med.JFRcohyponymnacke ha ont i halsenförr högg man halsen av mördaredu får inte gå med bar hals om vinternhon stod upp till halsen i vattenspec. i ut­tryck för om­famning e.d.hon kastade sig om halsen på systernhon föll honom om halsenhan slog armarna om halsen på modernofta om strupen som passage för mat resp. som (tänkt) ljud­källa (äv. bildligt)sätta maten i halsenorden fastnade i halsen på honomibl. äv. i ut­tryck för att ha fullt upp av ngthan står upp till halsen i bekymmeräv. om den del av ett klädes­plagg som om­sluter halsenskjortan är trång i halsenfå ngn/ngt på halsentvingas ägna sig åt ngn/ngtmusik­industrin har fått ett stort problem på halsen genom alla fil­delare ge halsskrikavanl. för att påkalla uppmärksamhettanken med att ha gäss som vaktdjur är att de ger hals så fort någon närmar sig ha en klump i halsenseklump ha gråten i halsensegråt hals över huvudytterst bråd­störtatorkanen tvingade dem att fly hals över huvud med andan i halsenseanda 3 ngt står ngn upp i halsen ngn har fått för mycket av ngthans gräns­lösa präktighet står mig upp i halsen (sjunga) för full hals(sjunga) så starkt man kani snåret satt en bo­fink och sjöng för full hals stå (där) med sin tvättade hals vara snopenkursen ställdes in utan för­varning och som del­tagare stod man där med sin tvättade hals sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hals; gemens. germ. ord; identiskt med lat. coll´um ’hals’; jfr dekolletage 2vanligen i sammansättn. av­smalnande ända av före­mål som ev. men inte nöd­vändigtvis ut­gör förbindelse med annat före­mål Nollfiolhalsflaskhalslivmoderhalslårbenshalssedan ca 1520Peder Månssons Skrifter på svenska3tåg eller wire som håller fast nedre främre hörnet på sned­segel och (förr) ett mot­svarande hörn på undre rå­segel sjö.JFRcohyponymskot för babords/styrbords halsarmed vinden från babord/styrbordsjövägs­reglerna säger att den som seglar för babords halsar väjer för den som seglar för styr­bords halsar sedan 1672Ty jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals.Nils Ferlin, En valsmelodi (i En döddansares visor, 1930)