publicerad: 2021  
utväg ut­vägen ut­vägar
ut|­väg·en
substantiv
u`tväg
1 passage som leder ut (i det fria)
en utväg (ur något)
enda ut­vägen var genom skor­stenen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska utvägher
2 möjlig lösning på svårlöst problem
en utväg (ur något)
situationen tycktes hopp­lös men hon hittade en ut­väg; skolan ska kunna flytta mobbare som en sista ut­väg
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga