publicerad: 2021  
vadslagning vad­slagningen vad­slagningar
vad|­slag·ning·en
substantiv
va`dslagning
vadhållning
JFR betting
vadslagning (med någon) (om något/sats)
vadslagning (med någon) (om något)
vadslagning (med någon) (om sats)
ägna sig åt vad­slagning
belagt sedan 1855