publicerad: 2021  
vapenvägrare vapen­vägraren, plural vapen­vägrare, bestämd plural vapenvägrarna
vapen|­vägr·ar·en
substantiv
va`penvägrare
värn­pliktig person som vägrar att genom­gå (egentlig) militär ut­bildning
belagt sedan 1925