publicerad: 2021  
1vare sig
adverb
va`re sig
i nekande samman­hang och i konstruktion med ett följandeeller å ena sidan inte den först an­givna möjligheten
JFR varken
ingen, vare sig polisen eller åklagaren, vill göra något ut­talande
nu­mera äv. något var­dagligt varken
vare sig våra grannar i upp­gången eller de i den andra var med och vår­städade i om­rådet
belagt sedan 1528; urspr. konjunktivform av vara
2vare sig
adverb
va`re sig
i konstruktion med ett följandeeller om det så gäller att
du ska hälsa, vare sig du vill eller inte; vare sig han vill eller ej så har han an­svaret
belagt sedan 1501 (Skrå-Ordningar); fornsvenska vare sik