publicerad: 2021  
varje
var·je
pronomen
var`je el. var´je
samtliga en­skilda, tagna (och ut­pekade) en i sänder ur viss grupp som fram­går av samman­hanget
JFR all, 2var
hon kommer varje dag; varje med­borgare har vissa grund­läggande rättigheter
i varje fall se fall
i varje tum se tum
lite av varje se lite
till varje pris se pris
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); böjnings­form av fornsvenska hvar; jfr ur­sprung till 2var