publicerad: 2021  
varsko var­skodde var­skott, presens var­skor
verb
[va`rs-] el. [vars`-]
lämna snabbt, kort­fattat med­delande till någon, om att något (ofta negativt) kommer att hända el. har hänt
någon varskor någon/något (om något/sats)
någon varskor någon (om något)
någon varskor någon (om sats)
någon varskor något (om något)
någon varskor något (om sats)
alla grannarna måste var­skos innan festen börjar
belagt sedan 1803; av lågtyska warskuwen med samma betydelse, till war 'upp­märksam' och skuwen 'skrämma'
varskovarskoende