publicerad: 2021  
varv varvet, plural varv, bestämd plural varven
varv·et
substantiv
1 (tänkt) rörelse­bana som beskriver en full­bordad (ungefärlig) cirkel
JFR 1vända
de promenerade ett par varv runt parken; skärpet räckte två varv runt midjan; han har rest mot­svarande fyra varv runt jorden; hon vred hand­taget ett halvt varv åt höger; motorn går med 4 000 varv i minuten
spec. i sam­band med löp­tävling
på sextonde varvet gick ett par löpare loss
äv. om rörelse utan eg. mål var­dagligt
köra ett varv i stan och kolla läget
gå ner i varv lugna ner sigpå nätterna går kroppen ner i varv
komma upp i varv bli mer aktivoch ibl. stressad: i slutet av semestern när jobbet närmar sig kommer många upp i varv
mellan varven 1mellan gångernadet blir långt mellan varven nu­mera efter­som de bor 100 mil ifrån var­andra 2emellan­åthon har skrivit flera historiska romaner men ock­så hunnit med några barn­böcker mellan varven
vara uppe i varv vara aktivoch ibl. stressad: hon var uppe i varv och orden forsade ur henne
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska hvarf; bildn. till ett gemensamt germanskt verb med bet. 'vända sig; gå runt'; jfr ur­sprung till omvärva, piggvar, slätvar
2 om­gång av samma typ av något
lägg ett varv potatis, sedan lök och sedan potatis igen i formen
spec. geologi tydligt av­gränsad årlig av­lagring in­om ett sediment
årsvarv
spec. äv. botanik cellager som bildas i stam eller rot under en vegetations­period
spec. äv. hand­arbete en om­gång maskor från ett arbetes ena sida till den andra vid stickning och virkning
sticka ett par extra varv
belagt sedan 1454 Timmermäns Skrå
3 industriell an­läggning för konstruktion och reparation av far­tyg
varvsindustri; varvskris; reparationsvarv; småbåtsvarv; örlogsvarv
5 000 man blev arbets­lösa vid ned­läggningen av varvet; ett varv som har specialiserat sig på service­fartyg till offshore­industrin
belagt sedan 1685; av lågtyska warf med samma betydelse, urspr. 'genom jordvallar skyddad strand'; besläktat med varv 1
4 mindre brukligt en halv mask­längd i ett fisknät dvs. av­ståndet mellan två knutar; anv. i kombination med längd­mått för att an­ge mask­storlek
belagt sedan 1845; se ur­sprung till varv 1