publicerad: 2021  
vederlag veder­laget, plural veder­lag, bestämd plural veder­lagen
veder|­lag·et
substantiv
ve`derlag
1 ersättning för (arbets)prestation
vederlag (för något) (mot) vederlag ett vederlag (belopp)
hon gav ingen­ting utan veder­lag
spec. avgångsvederlag
fri­villiga av­gångar med veder­lag
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska vidherlagh; av lågtyska wedderlach med samma betydelse, urspr. 'vad som lägges emot'
2 byggnads­del som ut­gör stöd
vederlagsmur
belagt sedan 1761