publicerad: 2021  
verifikat verifikatet, plural verifikat, bestämd plural verifikaten
veri·fik·at·et
substantiv
verifika´t
handling som verifierar något
belagt sedan 1766