SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
han`darbete substantiv ~t ~n hand|­arbet·etfram­ställning (eller ut­smyckning) av finare textil­varor i liten skala och med hjälp av enkla verk­tyg särsk. i form av broderi, knyppling, stickning el. virkning handarb.i skolan talar man sedan länge om textil­slöjd i stället för handarbetehon intresserade sig för mat­lagning och handarbeteäv. om på­gående el. färdigt textil­arbetevackra handarbetenhon hade sitt handarbete med sig i väskanäv. om manuellt arbete i all­mänhet, ofta i mots. till intellektuellt arbeteatt rätta upp­satser kan vara ett rent handarbetesedan 1706