publicerad: 2021  
vidröra vidrörde vidrört, presens vidrör
verb
vi`dröra
för­sätta sig i direkt, lätt kontakt med något; med händerna eller dylikt
någon vidrör någon/något
någon vidrör någon
någon vidrör något
skulpturerna får ej vid­röras; hon vid­rörde oavsiktligt hans axel
äv. bildligt i förbi­gående om­nämna
han vid­rörde aldrig skils­mässan med ett ord
belagt sedan 1623
vidröravidrörande, vidröring