publicerad: 2021  
vilken vilket vilka
pronomen
vil´ken el. vil`ken
1 fråge­ord som ut­trycker önske­mål om an­givande el. identifiering av viss person el. före­teelse; anv. i direkta el. indirekta frågor
JFR 1vad 1, vem
vilken dag är det idag?; vilka kommer?; vilket är ditt syfte med brevet?; jag vet inte vilken dag hon kommer; man kan undra vilkas ärenden han egentligen går
äv. som ren förstärkning i ut­rop eller dylikt
vilken vacker dag!
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska hvilikin
2 ofta något formellt som
de frågor vilka står på dag­ordningen; huset i vilket de bodde; ett an­grepp på vilket han svarade med hög­dragen tystnad; de bil­ägare vilkas for­don står felparkerade
ibland syftande på hel sats ofta icke-formellt något som
hon kom aldrig till mötes­platsen, vilket grämde honom mycket
ibland med direkt an­given person el. före­teelse formellt
jag hälsades med vördnad, vilket bemötande över­raskade mig
ibland äv. försvagat beträffande god­tyckligt val in­om någon grupp eller dylikt vanligen icke-formellt
ta vilket du vill av äpplena
i vilket fall (som helst) se fall
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen