publicerad: 2021  
1vitbok vitboken vitböcker
vit|­bok·en
substantiv
vi`tbok
officiell dokument­samling i utrikes­politiskt eller diplomatiskt ärende
en vitbok (om någon/något/sats)
en vitbok (om någon)
en vitbok (om något)
en vitbok (om sats)
regeringens vit­bok om Raoul Wallenberg-affären
äv. dokumentarisk redo­görelse för viss (politisk) händelse
belagt sedan 1890
2vitbok vit­boken vit­bokar
vit|­bok·en
substantiv
vi`tbok
avenbok
äv. om trä från aven­bok
belagt sedan 1749