publicerad: 2021  
vårdtagare vård­tagaren, plural vård­tagare, bestämd plural vårdtagarna
vård|­tag·ar·en
substantiv
`rdtagare
person som får vård vanligen på in­rättning av något slag men äv. all­männare
vård­tagare in­om kommunens äldre­omsorg; hus­djur kan öka livs­kvaliteten hos vård­tagare; besparingarna drabbar vård­tagarna, t.ex. i form av kortare hem­tjänst­besök
belagt sedan 1925