publicerad: 2021  
vägledning väg­ledningen väg­ledningar
väg|­led·ning·en
substantiv
`gledning
hjälp att handla på lämpligt sätt t.ex. vid lösning av ett problem
studievägledning; yrkesvägledning
en vägledning (till något)
ge konsumenterna råd och väg­ledning
äv. något ut­vidgat an­tydan (som leder tankarna rätt)
titeln ger ingen väg­ledning beträffande bokens inne­håll
äv. mer konkret om guide­bok eller dylikt
en väg­ledning till stadens konstskatter
belagt sedan 1777