publicerad: 2021  
välde väldet välden
väld·et
substantiv
väl`de
1 stor, central­styrd stats­makt
(någons) välde
romarnas välde
belagt sedan 1347 (stadga utfärdad av kung Magnus om regler för invånarna i Viborgs län (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska välde; till våld
2 vanligen i sammansättn. (stats)makt
JFR makt 1
folkvälde; påvevälde
Nord­irland förblev under brittiskt välde; Francos brutala välde
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser