SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hart [ha´rtel.hart´] adverb Nollhart närnästanpå längre sikt är det hart när o­möjligt att säga något om ränte­utvecklingen sedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)fornsv. hart, urspr. neutrum­form av harþer ’hård’; trol. även på­verkat av lågty. hart ’all­deles; nästan’