publicerad: 2021  
vänslas vänslades vänslats
verb
vän`slas
smekas och kela
någon vänslas (med någon) några vänslas
han satt och vänslades med en kvinna i baren; de låg och vänslades i en skogs­dunge
äv. bildligt
de socialistiska partierna vänslades med de borgerliga
belagt sedan 1844; sv. dial. vinslas, vänslas; trol. till vänsäll
vänslasvänslande