SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hasa´rd substantiv ~en hasard·enspel där slumpen har av­görande betydelse ekon.spel.hasardspelarede spelade lite hasard, bl.a. poker och tjugo­ettäv. abstraktare, med ton­vikt på handlingenhan chansade på att partnern hade ässet, men det var förstås ren hasardäv. ut­vidgathandlande vars resultat till stor del beror av slumpen JFRcohyponymvågspel satsningen på projektet var inget annat än hasardsedan 1721av fra. hasard ’hasard­spel; slump’; trol. av arab. urspr.