publicerad: 2021  
värdera värderade värderat
verb
värde´ra
1 bedöma värdet av något
någon värderar något (till belopp) någon värderar sats
en förlust som inte kan värderas i pengar; värdera informations­källor kritiskt; han ville värderas efter förtjänst, inte efter börd
spec. fast­ställa det ekonomiska värdet av
få villan värderad
äv. all­männare bedöma
värdera ett litterärt verk
belagt sedan 1531; av lågtyska werderen med samma betydelse; till 1värd
2 betrakta som värde­full
någon värderar någon/något
någon värderar någon
någon värderar något
vår värderade med­arbetare; han värderar en stunds vila efter mid­dagen
belagt sedan 1635
värderavärderande, värdering