publicerad: 2021  
världsmakt världs­makten världs­makter
världs|­makt·en
substantiv
[vä`rds-]
stat som har in­flytande över hela världen politiskt, kulturellt eller dylikt
det romerska rikets upp­stigande till en världs­makt
belagt sedan 1828