publicerad: 2021  
världsmästerskap världs­mästerskapet, plural världs­mästerskap, bestämd plural världs­mästerskapen
världs|­mäst·er·skap·et
substantiv
[vä`rds-]
regel­bundet åter­kommande tävling som har del­tagare från hela världen och där segrarna (i de olika grenarna) erkänns som världs­mästare dvs. som de bästa i världen
världsmästerskapstävling
världsmästerskap (i/på något)
världsmästerskap (i något)
världsmästerskap (något)
världs­mästerskapen i fri­idrott; världs­mästerskapet i fot­boll
äv. om seger i (gren av) så­dan tävling
han har två världs­mästerskap i skid­åkning
belagt sedan 1893